We gaan vluchtelingen helpen op Lesbos!

foto-boot

Vandaag heb ik me samen met mijn vrouw aangemeld bij Stichting Bootvluchteling om de eerste hulp te gaan bieden aan vluchtelingen die op Lesbos zijn aangekomen. Waarom?

Het is al maanden bezig, sinds de zomer vergadert de politiek al over oplossingen voor de enorme vluchtelingenstroom die momenteel richting Europa komt. Vooralsnog zonder resultaat. Ook ik heb me druk gemaakt en mee gediscussieerd over dit complexe probleem. Voor- of tegenstanders, het maakt niet uit, een mening hebben is gemakkelijk, en ook vrijblijvend. Hoe je ook over de problemen denkt, wel of niet welkom, opvang in de regio, aanpak van de mensensmokkelaars, wel of niet bombarderen in Syrië, het verandert niets aan het feit dat honderden/duizenden mensen in grote nood zijn en op de stoep van ons Europa aankomen. De vluchtelingen die aankomen op Kos, Lesbos en Leros zijn overwegend Syrische vluchtelingen die op de vlucht zijn geslagen voor IS en via Turijke de EU proberen binnen tekomen. In Turkije zijn georganiseerde mensensmokkelaars actief die door de regering van Erdohan worden gesteund. Zij troggelen de ontredderde vluchtelingen grote sommen geld af en beloven hen dat ze aan de overkant, in Griekenland, warm zullen worden ontvangen en in hotels kunnen slapen. De werkelijkheid is grimmig: de vluchtelingen worden na betaling bij elkaar gedreven en midden in de nacht geforceerd (vaak onder bedreiging) om in veel te kleine bootjes te stappen, met veel te veel mensen tegelijk. De meesten kunnen niet eens zwemmen. De oversteek is niet lang, maar zeker niet ongevaarlijk, en als ze dan drijfnat en verkleumd aankomen op bv Lesbos, worden ze de boten uitgedreven en is er niemand die verder nog naar ze omkijkt. Pas 70 km verderop is het aanmeldpunt waar ze zich moeten inschrijven, om vervolgens verder Europa in te kunnen. Op de stranden van Lesbos zijn de grote hulpverleningsinstanties (NGO’s als UNHCR en Rode Kruis) opvallend afwezig, behalve dan om foto’s te maken voor hun publiciteitscampagnes. Verderop in Kamp Moria (waar de inschrijvingen plaatsvinden) zijn ze wel actief, maar voordat ze daar zijn aangekomen….

lesbos-1

De enigen die op het strand de eerste noodzakelijke hulp bieden, zijn vrijwilligers; bv van stichting Bootvluchteling. Zij komen op eigen initiatief en kosten naar het eiland om te doen wat broodnodig is. Medische teams reanimeren dagelijks meerdere mensen, waaronder vaak kleine kinderen. Verder worden er warme kleren, thermodekens e.d. uitgedeeld, alsmede het broodnodige voedsel en drinkwater. Ook helpen zij de mensen zo goed mogelijk op weg om richting Kamp Moria te komen. In Kamp Moria zijn de omstandigheden ook erbarmelijk. Mensen moeten 3 dagen in de rij staan voor hun inschrijving, en als je uit de rij gaat gaat je beurt voorbij.

In de zomer was het al slecht, er kwamen toen gigantische aantallen mensen aan en de vrijwilligersorganisaties hebben hard gewerkt om de omstandigheden voor deze mensen zodanig te verbeteren dat het enigzins menselijk is. Nu zullen de aantallen mensen die nog aankomen de komende tijd wel wat af gaan nemen, vanwege de komende winter, maar vooralsnog blijven ze komen. En het wordt steeds natter en steeds kouder. De omstandigheden worden alsmaar schrijnender.

moriaHet is ronduit godgeklaagd dat de landen in de Europese Unie dit op eigen grondgebied laten gebeuren. De meest basale humaniteit ontbreekt. Overheden laten het afweten of misdragen zich zelfs, vaak worden vluchtelingen niet eens meer als mensen gezien. U kent de beelden op het journaal allemaal, en dan ziet u nog niet eens alles. Dit mogen we niet voor onze ogen laten gebeuren. En als de overheden en grote hulpverleningsorganisaties het laten afweten, dan moeten gewone mensen, vrijwilligers, maar gewoon gaan doen wat noodzakelijk is. Voor de vluchtelingen. Voor onszelf. Voor de mensheid. Wij willen onze menselijkheid niet verliezen!

Zijn wij naïef? Ik denk het niet. Je hoort ook wel eens kritiek op wat de vrijwilligers daar doen (bv in dit artikel). Toch horen wij heel andere verhalen uit de eerste hand. De omstandigheden zijn schrijnend en de mensensmokkelaars in Turkije trekken zich echt niets aan van het al dan niet aanwezig zijn van vrijwilligers, die sturen die mensen gewoon de boten in, met of zonder zwemvest, het maakt hen niets uit, ze hebben hun geld toch al verdiend! Maar dat geeft ons geen reden om die mensen dan maar op de stranden te laten creperen. Gelukszoekers zijn we allemaal, en als ik in Syrië woonde en een paar duizend euro bij elkaar kon krijgen zou ik ook gaan.

Iedereen kan iets doen. Wij hebben besloten om te gaan als de gelegenheid zich voordoet. Maar je kunt ook helpen door op allerlei manieren te ondersteunen.

Wanneer we precies gaan en naar welk gebied, dat weten we nog niet. We hebben ons aangemeld als vrijwilliger bij stichting Bootvluchteling, een van de vrijwilligersorganisaties die er actief zijn. We moeten nu even afwachten op hun reactie, en waar en wanneer ze ons het beste kunnen inzetten.

Wil je op de hoogte blijven, en ons eventueel ondersteunen? Stuur dan een vriendschapsverzoek (en een berichtje) via Facebook (als we nog geen connectie hebben): https://www.facebook.com/peter.tuin.5 of https://www.facebook.com/margaretha.klein

Op de website van stichting Bootvluchteling staat veel achtergrondinformatie en verslagen uit de praktijk. Ook kun je hen financieel steunen, als je wilt, of je ook aanmelden als vrijwilliger. De stichting is ook actief op Facebook, je kunt hen daar volgen.

Gelukszoekers

gelukszoekers

L’enfer c’est les autres. De hel, dat zijn de anderen.

Zij die in Nederland met een gouden pollepel in hun vraatzuchtige muil zijn geboren en het in hun botte kop halen om oorlogsvluchtelingen uit Syrië en straatarme Afrikanen `gelukszoekers’ te noemen verklaren zich met die opmerking solidair aan deze Sartriaanse uitspraak, die zo ongeveer de lijfspreuk van het neo-liberalisme is geworden.

Waar de mens zijn eigen individuele ontwikkeling en welbevinden tot hoogste goed heeft verklaard is geen ruimte voor de ander. De ander is slechts een bedreiging van de eigen vrijheid, die vooral niet beperkt moet worden. Dit wereldbeeld schonk ons de egoïstische klootzakken die in Nederland tegenwoordig de norm lijken te zijn geworden: de voetbalhooligan die alleen nog naar een wedstrijd gaat om een partij te rellen; de zwartrijder die een conducteur in elkaar rost als die het waagt om zijn kaartje te vragen; de wegmisbruikers die elkaar met een koevoet te lijf gaan na onenigheid op de snelweg. Dit zijn zo maar wat willekeurige voorbeelden. Wie mensen die in blinde paniek proberen te ontkomen aan de gruwelen van IS gelukszoekers waagt te noemen is in mijn ogen geen haar beter.

De ander is mijn hel; wat een kille wereld is dat!

Laten we dan liever te rade gaan bij die andere filosoof: Levinas. Volgens Levinas wordt ik pas echt mens in het aangezicht van de Ander. Die Ander is mijn spiegel en doet mij mijn menselijkheid pas werkelijk ervaren. Die Levinas, die was geen romantische dromer, als Jood werd hij door de nazi’s gevangen genomen; ondanks, of misschien juist dankzij, die ervaring kwam Levinas tot diepere inzichten en hield hij een hartstochtelijk pleidooi voor een andere, meer humane, manier van omgang met elkaar. Bij Levinas doet de Ander een appèl op mijn verantwoordelijkheid, de Ander dwingt mij om te veranderen.

Levinas spreekt over `de kleine goedheid’; dit is de kleine goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt.

Geen grote gebaren dus, niemand hoeft de hele wereld te redden, dat kan ook helemaal niet. Maar als ieder mens op zijn eigen plek en wanneer hem/haar daarvoor de gelegenheid geboden wordt, een kleine daad, een klein gebaar, van goedheid zou doen richting de Ander die op dat moment voor hem/haar staat, dan zou de wereld absoluut een betere plek worden.

Bijvoorbeeld wanneer er een gezin uit Syrië in je straat komt wonen, of er bij jou in het dorp een asielzoekerscentrum wordt gebouwd, of je zo iemand tegenkomt in de metro. En dat je dan vriendelijk kunt zijn en zo iemand welkom kunt heten in jouw land: welkom in Nederland, ik hoop dat je hier (weer) gelukkig wordt.

Het recht om ongelukkig te zijn

obama rutte nachtwacht

Het recht om ongelukkig, ongezond en onsuccesvol te zijn

In de jaren `50 van de vorige eeuw dacht men dat de wereld en het leven maakbaar was. Anno 2015 lijkt het er wel op dat deze visie weer helemaal terug is van weg geweest. Wat is er gebeurd met ons recht om ongelukkig, ongezond en onsuccesvol te zijn?

Overal wordt je ermee geconfronteerd, je kunt er gewoon niet omheen: adviezen over gezond eten, artikelen over bio-food, e-nummers, suiker, en wat al niet meer. Je bent eigenlijk een enorme sukkel, of in elk geval heel onverantwoord bezig, als je nog bewerkt voedsel en grote stukken vlees eet of een fles cola soldaat maakt. Er zijn zelfs discussies of mensen met een ongezonde levensstijl niet meer premie voor hun zorgverzekering moeten betalen. Het zelfde geldt voor roken: waar dat in de jaren `80 nog heel geaccepteerd was en mijn leraren op de middelbare school nog zonder problemen een sigaret of pijp konden opsteken voor de klas, wordt je tegenwoordig zelfs in de openbare ruimte als een paria bekeken als je nog een sigaret durft op te steken.

Maar ook over onze psychische gezondheid wordt gewaakt: er worden aanvalsplannen opgezet tegen depressie en burnout, mindfulness-trainingen schieten op als paddestoelen, kinderen mogen vooral niet aan stressfactoren worden blootgesteld, voor elk probleem is er wel een `evidence-based’ therapie, ieder bedrijf doet tegenwoordig aan verzuim-management.

Tot slot is ook maatschappelijk succes een verplicht nummer: voor dropouts worden speciale wijkscholen opgezet, aan uitkeringstrekkers wordt van alle kanten getrokken om ze weer `richting werk’ te krijgen, kinderen moeten persé lid zijn van minstens één sportvereniging, loopbaancoaches beleven gouden tijden. Het aantal burnouts bij jongeren is onrustbarend hoog, juist omdat zij (als ze al een baan kunnen krijgen) enorm moeten presteren en dan nog ieder jaar bang moeten zijn dat hun contract niet wordt verlengd.

Vandaag kreeg ik een lijst onder ogen met trainingen die de GGD in Rotterdam aanbiedt en waar iedere burger aan kan deelnemen: Samen gezond eten en bewegen, Klaar voor de Start, Stoppen met piekeren, Bewust onstpannen, Beter slapen, Positief leven, Op zoek naar zin; het zijn zo een paar grepen uit het aanbod. Het doet me denken aan dat liedje van Radiohead, Fitter Happier, waarbij een stem een hele lijst aan slogans opsomt uit het moderne leven, waarbij het streven is naar beter, gezonder, fitter, happier.

Er is overigens wel een verschil tussen de jaren `50 van de vorige eeuw en de huidige maakbaarheidsrevival. Waar men in de jaren `50 nog daadwerkelijk geloofde dat alles maakbaar was denken we nu vooral dat het goedkoper is: stoppen met roken is goedkoper dan iemand behandelen met longkanker, een burnout voorkomen is goedkoper dan uitvallers doorbetalen tijdens ziekte, iemand met een startkwalificatie heeft meer kans op werk en zal daarom minder snel een beroep op een uitkering hoeven doen.

Maar fuck, waar is die goede-oude-jaren-80 mentaliteit gebleven, van: de wereld gaat toch naar de klote, dus waarom zou ik moeite doen? Hoe zit het met mijn recht om ongelukkig te zijn? Ik wordt een beetje ziek van al die positiviteitsgoeroe’s die ons iedere keer weer moeten wijzen op een onontgonnen gebied van ons leven dat zonodig verbetering behoeft. Waarom? Als ik er nu eens gewoon ouderwets de pee in heb, als ik nu eens geen zin heb om verantwoord te leven, als ik nu eens niet aan bepaalde verwachtingen wil voldoen? Waar is mijn vrijheid gebleven, de vrijheid om te doen of niet te doen wat ik wil, de vrijheid om niets van mijn leven te maken, gewoon omdat ik daar het nut niet van in zie?

En het ergste van dat al is dat ik nog niets eens weet waar ik me dan tegen moet afzetten. In de jaren `60 kon je nog schoppen tegen maatschappelijk idealen, met je onverantwoorde gedrag bewijzen dat het maakbaarheidsgeloof van de jaren `50 naïef was. Maar tegenwoordig bestaan er geen maatschappelijke idealen meer, de neoliberale terreur heeft elke immateriële waarde omgezet in economisch belang. In de jaren `60 konden mijn ouders nog zeggen: jullie denken dat drugs schadelijk zijn en je ongelukkig maken, wij doen het lekker toch en bewijzen en passent meteen jullie ongelijk! Maar waar moet ik tegenwoordig mee aan komen als men beweert dat stoppen met roken goedkoper is dan een behandeling tegen longkanker, want daar valt geen speld tussen te krijgen!

Maar belangrijker nog: is het niet heel goed om zo nu en dan gewoon ongelukkig te zijn, onverstandige dingen te doen, een keer een off-day te hebben, zo nu en dan onsuccesvol te zijn? Begrijp me goed: het is een goede zaak om met elkaar te kijken of we iets kunnen ondernemen om de kansen te vergroten van bijvoorbeeld kinderen in achterstandswijken. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen die kansen ook benut of dat het persé voor ieder kind heel schadelijk is om in armoede op te groeien. Lijden, tegenslagen, onsuccesvol zijn, deze dingen horen bij het leven, en mensen worden erdoor gevormd. Sommigen dreigen er aan onderdoor te gaan, maar de meesten (gelukkig) worden er sterker door. Veel dingen gaan ook vanzelf over. Het onzekere jongetje op het schoolplein, die moeite heeft om voor zichzelf op te komen, heeft die belang bij een of ander therapeutisch traject (waar hij misschien wel nog onzekerder van wordt) of heeft hij gewoon meer tijd nodig om uit te vinden hoe hij zich in sociale situaties het beste kan gedragen en komt het misschien vanzelf wel goed? De overspannen werknemer die al een paar weken thuiszit en eigenlijk heel erg ongelukkig is in zijn baan, helpt het om die naar een mindfulnesstraining te sturen, zodat hij zich weer wat kan laten oppeppen om vervolgens de draad van zijn ongelukkige leventje weer op te pakken, op weg naar de volgende burnout?

Ik heb steeds vaker het gevoel dat het voornamelijk allemaal symptoombestrijding is en dat het voorbijgaat aan de kern. Fuck It! Als ik ongelukkig ben, laat me dan met rust, het is mijn recht. Als ik ongezonde of onverstandige keuzes maak, laat me, ik weet het zelf ook wel, maar ik heb gewoon even geen zin om verantwoord te doen. Als ik ergens onsuccesvol in ben, nou en? Blijkbaar was het dan niet mijn ding, had ik gewoon pech of vond ik het niet belangrijk genoeg.

Probeer niet alles voor mij op te lossen. Geef mij mijn eigen waarde, mijn zelfbeschikking terug. Soms is het leven kut. Soms is het prachtig. Maar zonder kut valt er ook weinig te genieten…

Ik wil geen comfortabel leven. Ik wil leven!

Obama en Rutte – zoek de verschillen

obama rutte nachtwachtOp officiële foto’s kun je goed de verschillen zien tussen onze PM en de leider van de `vrije’ wereld. Kijk maar eens met me mee aan de hand van de onderstaande foto’s, waarvan de meeste genomen zijn op de eerste dag van het Nuclear Security Summit in Den Haag.

obama air force one stairsrutte op de fiets
Het begint al met hoe de heren arriveren: Mark Rutte komt graag op de fiets, om te laten zien hoe gewoon hij is. Obama doet ook heel `gewoontjes’ (call it relaxed), maar aan alles zie je dat hij dat niet is. Amerikanen willen ook helemaal geen gewone man als president.
mark rutte obama handjes schudden security summitObama komt op Apocalypse Now achtige wijze met een troep helicopters aangevolgen (de muziek van Wagner’s Walkure ontbreekt er nog maar aan) en komt steevast als een topsporter helemaal in zijn eentje van het trapje van de Air Force One gedraafd. Deze man is de man die, waar hij ook komt, in het middelpunt van de belangstelling staat, en dat weet hij. Hij gedraagt zich daarom heel amicaal en relaxed.

mark rutte spreekt obama toe security summitKijk eens naar het handenschudden tussen Obama en Rutte op de Summit: de brede gulle lach, de ontspannen houding van Mr. President, en dan die geruststellende hand op de schouder van Mark, die overduidelijk bol staat van de spanning en het toch wel heel graag goed wil doen naast Obama.

wim pijbes obama rutte rijksmuseumDat is ook weer duidelijk te zien als ze later op de dag voor de Nachtwacht staan (foto helemaal bovenaan): Rutte doet krampachtig zijn best de gulle lach van Obama te immiteren, maar slaagt daar totaal niet in: een krampachtige grimas. Ook hier weer die hand op de rug die de hiërarchie onderstreept. Even later zien we Rutte zijn stinkende best doen om de president te pleasen tijdens een toespraakje. Obama luistert minzaam en geduldig tot Mark klaar is met zijn act. Duidelijk een man die gewend is dat mensen continu indruk op hem proberen te maken.

wim pijbes obama rutte rijksmuseum nachtwachtHet is duidelijk: onze Mark is in de verste verte niet gewaagd aan de charismatische Obama. Een man die dat wel is is Wim Pijbes, de directeur van het Rijks: zie hem hier het lef hebben om het protocol te doorbreken, als hij een fotomomentje voor zichzelf gaat afdwingen. Hij priemt zelfs zijn vinger richting de president! Obama lijkt dit afwijkende gedrag wel grappig te vinden, maar Mark schiet hier duidelijk in de stress: `haha, wat doe je nu Wim?’. Wim Pijbes is op deze dag degene die echt iets te vertellen heeft, getuige ook de laatste foto: voor het eerst zien we Obama niet verveeld kijken, maar oprecht luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Maar het belangrijkste is op deze foto niet eens te zien: dit is de museumdirecteur die het voor elkaar heeft gekregen om de belangrijkste man ter wereld voor een vol uur in zijn museum te gast te hebben. Zelfs al zijn Amerikaanse collega’s zijn stinkend jaloers, want normaliter neemt Obama niet zoveel tijd voor kunst en cultuur.
Wim was gister de held van de dag.

lang leve de zesjescultuur!

zesjescultuurBegin dit jaar kwam het boek
`De prestatiegeneratie’ van Jeroen van Baar uit. Jeroen deed onderzoek naar waar onze prestatiedrang vandaan komt en hoe onze maatschappij en studiewereld gebaseerd zijn op de drang tot excelleren. Jeroen houdt in zijn bij vlagen hilarisch geschreven boek een hartstochtelijk pleidooi voor de terugkeer van de `zesjescultuur’. Waanzin of wijsheid?

Jeroen heeft een punt. Hij is niet tegen excelleren en vind ook dat excellente leerlingen gestimuleerd moeten worden om het maximale uit hun kunnen te halen. Maar Jeroen legt ook de vinger op een zere plek: waarom verlangen wij van onze leerlingen dat ze allemaal excellent willen zijn?

Voor middelmatigheid lijkt geen plek te zijn in onze maatschappij, in elk geval niet in onze onderwijsinstituten. Waarom niet eigenlijk? Jeroen heeft ook niet voor ogen dat iedereen er maar de kantjes van afloopt, hij geeft alleen aan dat er nog zoveel meer gebieden zijn waar studenten zich kunnen ontplooien: op sociaal vlak bijvoorbeeld. En het is nu eenmaal zo dat niet iedereen excellent kan zijn. We zijn toch ook niet allemaal beroemde voetballers of popsterren? We kunnen toch ook niet allemaal de president van de Verenigde Staten worden? Waarom willen we dan wel allemaal bij Apple, Deloitte of de Rabobank werken? De meeste studenten zijn `middelmatige’ studenten. Maar waarom wordt middelmatigheid als minderwaardig bestempeld?

Middelmatigheid is juist goed. Dat vindt althans Jeroen van Baar, en ik sluit me daar van harte bij aan. Er is zoveel meer in het leven dan presteren alleen. Waarom zou ik bijvoorbeeld van mijn dochter verlangen dat ze op haar rapport alleen maar negens en tienen heeft? Nee, ik ben tevreden als zij precies aan de normen voldoet om over te gaan naar het volgende leerjaar. En ik wil graag dat ze gelukkig is en plezier in haar leven heeft. Dat is ook belangrijk. Anders wordt het natuurlijk wanneer zij er echt met de pet naar gooit en daardoor beneden haar niveau terecht komt. Maar dan doet het ook afbreuk aan haar levensgeluk, en dat is niet de bedoeling.

Laten we onze kinderen een brede en `onstpannen’ opvoeding aanbieden: leer tevreden te zijn met wie je bent, verlang niet iets van jezelf wat niet in je zit, ontwikkel je zo breed mogelijk. Daar worden ze aangename en sociale volwassenen van én het vergroot de kans dat ze gelukkig worden. Wat wil je nog meer?

luister hier een interview met van Baar op Radio 1.

 • zoeken op RELIREL:

 • Categorieën

 • RELIREL archief

 • Recente reacties

  peTer op Het zegeltje van Willem
  abspoel op Het zegeltje van Willem
  Marianne op zwarte piet 2
  peTer op zwarte piet
  Nadenkertje op zwarte piet
  peTer op zwarte piet
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.